KHÓA HỌC BÓC KHỐI LƯỢNG NHÀ DÂN DỤNG VỚI LƯƠNG TRAINER

Chào mừng bạn tới với các bài học bóc khối lượng nhà dân dụng của Lương Trainer. Để đạt được kết quả tối đa nhất trong khóa học này, trước tiên bạn hãy gác toàn bộ mọi việc lại và dành toàn bộ thời gian trong vòng khoảng 1 tới 2h đồng hồ mỗi ngày để xem hết các bài học này. Lưu ý xem video + ghi chép rồi cuối cùng mới tới thực hành, chỉ có như vậy bạn mới đạt kết quả tối đa nhất từ phần quà tặng này. Lưu ý add zalo trợ lý của tôi 09.62.63.63.25 ( Ms Thu ) để hỗ trợ khi bạn cần hỏi ( chứ không phản hồi qua các kênh khác ). Nào chúng ta bắt đầu thôi !

VIDEO #1

Trong video số 1 này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bóc tiên lượng cọc Part 1

VIDEO #2

Trong video số 2 này, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng cọc Part 2

VIDEO #3

Trong video số 3 này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo bóc tiên lượng cho phần đào đất

VIDEO #4

Ở video số 4, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng đài cọc

VIDEO #5

Trong video số 5, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng dầm móng

VIDEO #6

Trong video số 6, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng tường móng

VIDEO #7

Trong video số 7, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng vách thang máy

VIDEO #8

Trong video số 8, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng bể phốt

VIDEO #9a

Trong video số 9a, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng đắp cát nền móng

VIDEO #9b

Trong video số 9b, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng bê tông nền

VIDEO #10

Trong video số 10, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng về cột

VIDEO #11

Trong video số 11, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng về dầm

VIDEO #12

Trong video số 12, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng về sàn

VIDEO #13

Trong video số 13, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng vách thang máy

VIDEO #14

Trong video số 14, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng cầu thang bộ

VIDEO #15

Trong video số 15, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng cho công tác xây tường

VIDEO #16

Trong video số 16, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng lanh tô

VIDEO #17

Trong video số 17, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng lanh tô thang máy

VIDEO #18

Trong video số 18, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bóc tiên lượng bậu cửa và tam cấp

VIDEO #19

Trong video số 19, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần trát

VIDEO #20

Trong video số 20, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần sơn

VIDEO  #21

Trong video số 21, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lát sàn Part 1

VIDEO  #22

Trong video số 22, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lát sàn Part 2

VIDEO  #23

Trong video số 23, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lát sàn Part 3

VIDEO  #24

Trong video số 24, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần đổ xỉ tôn nền

VIDEO  #25

Trong video số 25, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nền

VIDEO  #26

Trong video số 26, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần chống thấm

VIDEO  #27

Trong video số 27, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần ốp Part 1

VIDEO  #28

Trong video số 28, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần ốp Part 2

VIDEO  #29

Trong video số 29, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần ốp Part 3

VIDEO  #30

Trong video số 30, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần ốp tam cấp

VIDEO  #31

Trong video số 31, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần ốp cầu thang

VIDEO  #32

Trong video số 32, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lan can cầu thang

VIDEO  #33

Trong video số 33, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần sơn lan can

VIDEO  #34

Trong video số 34, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần trần thạch cao

VIDEO  #35

Trong video số 35, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần khuôn cửa

VIDEO  #36

Trong video số 36, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lắp cửa 1

VIDEO  #37

Trong video số 37, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lắp cửa 2

VIDEO  #38

Trong video số 38, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần lắp vách

VIDEO  #39

Trong video số 39, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần khóa cửa

VIDEO  #40

Trong video số 40, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần bốc xếp vận chuyển lên cao

VIDEO  #41

Trong video số 41, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần giàn giáo lưới an toàn

VIDEO  #42

Trong video số 42, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần điện Part 1

VIDEO  #43

Trong video số 43, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần điện Part 2

VIDEO  #44

Trong video số 44, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần điện Part 3

VIDEO  #45

Trong video số 45, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần điện Part 4

VIDEO  #46

Trong video số 46, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần điện Part 5

VIDEO  #47

Trong video số 47, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nước Part 1

VIDEO  #48

Trong video số 48, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nước Part 2

VIDEO  #49

Trong video số 49, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nước Part 3

VIDEO  #50

Trong video số 50, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nước Part 4

VIDEO  #51

Trong video số 51, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần nước Part 5

VIDEO  #52

Trong video số 52, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc tiên lượng phần PCCC

VIDEO  #53

Trong video số 53, tôi sẽ hướng dẫn bạn bóc phần thông tin liên lạc

Truyền nghề CEO xây dựng con đường tắt tới thành công trong nghề xây dựng”


Bạn có muốn nâng cấp lên khóa học truyền nghề CEO Xây Dựng để học được Full toàn bộ các kiến thức chuyên môn trong nghề xây dững lẫn kiến thức về kinh doanh và cuộc sống hay không? Tôi đang có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những ai đã tham gia khóa nghệ thuật bóc tiên lượng hoặc dự toán